פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Sales

Sales Department: for existing customer as well as for new customers.

 Support

Support Department: Existing customer will be able to submit ticket here with their after sales issue.

 Abuse

Abuse Department: Contact us with any issue related with abuse.

 Domains

TetraHost Domain Department