Öppna ärende


Det du inte kan hitta en lösning på i vår kunskapsdatabas kan du få hjälp med genom att kontakta oss. Välj den avdelning som passar bäst från listan under och skicka in ditt ärende.


 Sales

Sales Department: for existing customer as well as for new customers.

 Support

Support Department: Existing customer will be able to submit ticket here with their after sales issue.

 Abuse

Abuse Department: Contact us with any issue related with abuse.

 Domains

TetraHost Domain Department